Vet mer: 3 juridiska begrepp

Att gå på en konsultation med en jurist kan vara ganska krångligt om man inte har koll på termerna. Självklart ska en god jurist kunna reda ut eventuella missförstånd eller oklarheter – men visst går det smidigare ju bättre koll man har på termerna.

På så vis kan man ju lägga ner mer tid på det faktiska ärendet istället för att reda ut begreppen. Här följer mer information kring tre juridiska termer. Ha dock i åtanke att det finns en uppsjö av sådana termer – följer gör endast ett axplock av dem.

Fysisk eller juridisk person

När man talar om en fysisk person, handlar det precis om det som det låter som – en faktisk människa. När man istället talar om juridisk person, kan det handla om ett företag, en förening eller dödsboet från en fysisk person.

När det gäller företag så finns det ett undantag. Om någon har ett företag registrerad som Enskild firma så räknas företaget som fysisk person. Skillnaden är inte redovisningsmetod eller företagsnamn, Enskilda firmor kan mycket väl utnyttja en revisor i sitt företagande, även företagsnamn kan registreras av en Enskild firma.

Fysisk person och Privatperson – När man talar om privatperson, har det ofta samma betydelse som fysisk person. Termen privatperson används dock ofta för att skilja en person från titlar som denne kan ha. Alltså görs det skillnad på privatpersonen Karl och Dr. Karl, även om båda är fysiska personer.

Ett liknande exempel kan vara om en politiker eller en idrottsledare uttalar sig ”som privatperson”, dvs de kommenterar eller har en åsikt som de inte vill ska kopplas ihop med deras officiella uppdrag, även här är båda fysiska personer.

Indrivning

När man talar om indrivning syftar man på de åtgärder som vidtas för att få en person som är skyldig pengar att betala dem. Ofta hör man om indrivning när det handlar om att Kronofogden ska hämta in skulder. I juridiskt språkbruk är det dock bredare än så.

Förutom kronofogdens verksamhet, är det även verksamhet gällande inkasso som kan beskrivas med hjälp av termen. Även den olagliga formen av inkassoverksamhet som sker av dem som kallas torpeder, använder man termen för att beskriva verksamheten.

Det här kallas vanligen för just olaglig indrivning, men rubriceringen brott mot inkassolagen.

Prejudikat

Ett prejudikat är ett rättsfall som staterar exempel och som ger riktlinjer. Till skillnad från vissa andra länder, bland annat USA, används prejudikat i Sverige endast som rättskälla. Kort sagt är ett prejudikat inte bindande på juridiskt vis, så som de stiftade lagarna, men används som vägvisare eller så kallad rättspraxis.

En skillnad från USA och vissa andra länder, är att senare prejudikat anses vara mer normerande än de äldre. I USA, tillsammans med vissa andra engelsktalande länder, består rättsordningen som upprätthålls i domstolar av just prejudikat.

I Sverige finns ett antal instanser som kan bedöma domar prejudicerande. Dessa är bland annat Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Källa: Ekonomi & Juridik.