Så viktigt är det med responsiv webdesign

Under 2015 har det i flera olika sammanhang lyfts fram att det är viktigt att ha responsive webdesign (eller responsiv hemsida). Men vad innebär detta och vad är fördelarna?

Vad är responsiv design?

Responsiv design betyder att webbplatsens utseende varierar beroende på om den besöks från en dator, surfplatta eller telefon. Detta utifrån att man som besökare ska få enklast att navigera beroende på enhet. För självklart är det stor skillnad att gå in på en E-butik som har mängder av produkter listade i widget (sidomenyn) via en dator mot om man besöker samma sida via en telefon.

Genom att ha responsiv design skapas därmed enklare möjlighet för navigering för kunderna/besökarna.

Fördelar

Att ha en responsiv design skapar två stora fördelar. Den ena har redan nämnts, dvs. enkelheten för besökarna att navigera på sidan.

Navigation

Att behöva förstora och förminska bilden på mobilskärmen är inte optimalt. Det har många upplevt som kommit till en E-butik som inte är responsiv. När sedan betalning ska ske kan det vara riktigt pillrigt att lyckas klicka på rätt betalningslösning och fylla i de uppgifter som behövs. Detta har gjort att en stor del av de som ofta handlar online (via mobilen) helt enkelt väljer E-butiker som har enklare lösningar. De väljer de som har responsiv design.

Beroende på webbplatsens storlek kostar det olika mycket att skapa en responsiv sida men i längden bör detta betalas tillbaka med ökade antal kunder och försäljning.

Google

Under 2015 gick Google tydligt ut och sa att de skulle premiera responsiva (eller mobilvänliga) webbplatser i sökresultatet i det fall som en sökning genomfördes från en mobiltelefon. I och med att sökningar via denna enhet har ökat rejält (och ökar fortfarande) var det många E-handlare och företag som snabbt förstod vikten av att gå Google till mötes. Många företag lever nämligen nästan enbart på den organiska söktrafiken.

Sammantaget

Att satsa på en responsiv webbplats är att erbjuda kunden vad de vill ha. Därmed kommer försäljningen öka. Eller åtminstone inte minska med tanke på vad som kan hända om responsiv lösning inte väljs. Lägg därtill att Google kommer att premiera dessa vid mobil sökning vilket även detta gör skillnad.

Antingen låter du din E-butik ligga långt ner bland Googles träffresultat och hoppas på att inte allt för många besökare ”vänder i dörren” när de inser att sidan inte är responsiv. Eller så går du andra vägen. Inte helt oväntat kommer år 2015 gå till historien som ”det responsiva året”. Året då mängder av företag började erbjuda responsiv webbsida till sina besökare.