Pokemon Go – En statistisk dödsfälla?

Sommaren 2016 började tusentals personer att spela Pokemon Go. Ett spel som snabbt blev omåttligt populärt bland unga som gamla. Men som även skapade stora trafikfaror, vilket Skinza.se rapporterat om.

Flera månader innan Pokemon Go släpptes i Sverige hade Pokemonfebern redan slagit till. Tidningar och övrig media rapporterade om hur spelet skapat hysteri i USA och hur spelarna i Sverige bara väntade in dagen då det skulle släppas här. Under sommaren 2016 gick så mängder av barn, ungdomar och vuxna omkring med huvudet böjt över mobilen i jakt på de digitala monstren. Monster som gick att hitta lite överallt men framförallt i stadskärnor, stadsparker och liknande områden.

Barnen älskade spelet och många vuxna lovordade det eftersom man äntligen fick ut sina barn istället för att de skulle sitta inne och spela dataspel. Men några som lyfte ett varningens finger var Motormännen. De visade på att den ökade trafikfaran och bevisligen var det flera olyckor som uppstod just på grund av detta spel.

Pokemon Go

I Tyskland rapporterades det om dödsfall där spelare haft blicken på spelet när de kört bil vilket fick ödesdigert resultat. Man räknar med att en person som håller i en mobil har ca 20 gånger större risk att vara med om en olycka i trafiken. Men det handlar inte bara om spelare över 18 år som kör bil utan även om att barn och unga blir tydligt distraherade.

Forskning visar att man inte är trafikmogen förrän vid 13 års ålder. Då kan man ta relevanta och logiska beslut utifrån olika trafiksituationer. Det betyder även att barn under denna ålder inte är trafiksäkra. Med en mobil i handen, huvudet sänkt och blicken på digitala monster blir självklart inte förhållandet bättre.

Rent statistiskt är det alltså större risk att dö i trafiken om man kör Pokemon. Oavsett om man kör bilen eller går på trottoaren. Men det gäller ju alla mobilspel och man kan inte enbart peka ut Pokemon som farligt.

Fakta: http://www.skinza.se/pokemon-go-som-trafikfara/