Orkanen Harvey ger inte elbilen någon fördel

Efter att orkanen Harvey dragit fram över Texas och Louisiana blev oljeproduktionen i dessa området totalt lamslagna. Detta i likhet med mängder av industrier, affärer och företag. Resultatet syntes inte bara i enorma materiella skador på plats utan även på priset på bensin över hela världen. I Sverige skapades en kraftig prishöjning under hösten 2017 och många experter trodde då att priset skulle fortsätta i samma riktning.

Även om raffinaderierna återtog sin verksamhet efter ett par veckor så handlar det om stor produktionsförlust som tydligt speglades på marknadspriset. Bristen på bensin resulterade även att stora tankfartyg som från början hade Europa som destination dirigerades om till att istället köra till USA. Detta eftersom bristen i landet blev väldigt påtaglig. Media rapporterade om bensinstationer där bensinen varit helt slut och att det skapades långa köer hos andra stationer.

Prisökningen var något som flera tidningar rapporterade om och när de frågade experter om vad de trodde om framtiden var det inte många som trodde på fallande priser. Framförallt handlade det om hur fort man kunde få igång raffinaderierna i USA och vilken produktionsnivå de kunde hamna på. Även om de var igång efter några veckor så trodde många att det kunde ta flera månader till att de kommit upp på normal produktionsnivå.

Fortfarande en bit kvar för elbilen

När bensinpriset går upp börjar flera snegla mot andra drivmedel. Elbilen har länge funnits på den svenska marknaden och utbudet blir större år från år. Men även om kostnaden för drivmedel är betydligt lägre än för bensin- och dieselbilarna så kan elbilen inte riktigt konkurrera i ett ekonomiskt perspektiv.

Ladda elbil
Cred bild: Volkswagen.se

Tidningen SvD gjorde tidigare i år en jämförelse av en bensindriven Volkswagen Up och E-bilen men nästan samma utförande Volkswagen E-up. I och med att det är liknande modell kan den ekonomiska jämförelsen bli relativt tydlig. Kostnaden över tre år beräknades på E-bilen till ca 156 000 kr. Detta då med inköpspris minus miljöbonus, årlig värdeminskning, driftskostnad m.m. Driftskostnaden beräknades då till 6750 kr.

Detta ställdes mot bensinmodellen där kostnaden på tre år skulle bli ca 127 000 kr. Detta med en driftskostnad på ca 58 000 kr. Det är alltså en betydligt högre driftskostnad på bensinbilen men med tanke på inköpspriset kan inte elbilen riktigt matcha bensinbilen.

Även om bensinpriset går upp ytterligare 20% skulle alltså bensinbilen vinna. Det handlar alltså inte om högre eller lägre pris på bensinen – utan att få ner inköpspriset på elbilen.