Konsumentverket granskar lånejämförelsesidor allt hårdare

Det är inte bara låneföretagen som har ett ansvar att visa upp räntor och andra uppgifter till låntagarna – det har även jämförelsesidor.

Skillnaden är att många jämförelsesidor inte har dessa uppgifter tillgängliga. Det visar en granskning av Konsumentverket som eventuellt kan bötfälla ägarna av dessa om de inte ändrar uppgifterna på sidorna.

Det finns ett flertal jämförelsesidor på internet som ställer olika lån mot varandra gällande allt från ränta och belopp till vad som krävs för att kunna få lån hos dem. De som bygger dessa sidor är i vissa fall inte medvetna om att de måste följa marknadsföringslagen som reglerar hur lån får marknadsföras.

Konsumentverket har granskat 8 stora jämförelsesidor och kritiserar vissa av dessa för att man trycker allt för mycket på ”snabbhet i marknadsföringen”.  Detta gör att konsumenterna kan uppfatta lånet som en ”enkel och snabb lösning på ekonomiska problem” enligt Konsumentverkets pressmeddelande.

Bland annat ges kritik för att:

  • Årsräntan inte nämns

Istället kan exempelvis månadsräntan anges

  • Att det är en högkostnadskredit

I detta fall måste en varningstriangel finnas som påvisar detta tydligt.

  • Enbart frånräntan nämns

I detta fall kan konsumenten tro att det är denna ränta som kommer att erbjudas vilket alltså är fel.

  • Korrekta uppgifter

Det är viktigt att uppgifterna är korrekta så att konsumenten kan ta rätt beslut och jämförelsen bli korrekt.

Jämföra via nätet

Exempel på recension visar svårigheterna

En recension av meddelandelån hos en av de jämförelsesidor som inte kritiserats av Konsumentverket visar på det inte är helt lätt för företagen att uppfylla samtliga punkter.

I recensionen nämns att årsräntan är 39 % både i bild och text. Dessutom att det är en högkostnadskredit med den obligatoriska varningstriangeln.

Eftersom det är samma ränta för alla blir det inte heller svårt att visa räntenivån. Det är istället när det kommer till uppdaterad information som företagen generellt får problem. Meddelandelån, och många andra lån, kan ändra räntan, aviavgift, lånebelopp m.m. utan att detta uppfattas av de som driver jämförelsesidorna.

Ett klassiskt exempel var när högkostnadskreditslagen infördes och en rad olika låneföretag (däribland meddelandelån) ändrade sina villkor rejält. Detta för att anpassa villkoren till den nya lagen.

En fördel med just den recensionen är att det finns ett tydligt datum om när det uppdaterades senast (juli 2020). Däremot är det många konsumenter som inte tittar på dessa datum utan förlitar sig på vad som står på sidorna. Något som just kan leda till felaktiga beslut.

Att KO granskar sidorna är därmed ett sätt att skydda konsumenterna och sätta hårdare krav på de som driver dessa jämförelsesidor. Frågan är vilket krav de däremot kan ställa angående uppdateringar. Den text som publicerades var korrekt när den publicerades men kan de ställa krav på löpande uppdateringar?