Konsten att bygga hemsida

När internet revolutionerade världen på 1990-talet var sökandet av information den största katalysatorn och det som främst fick hela fenomenet att växa sig till vad det idag är. Men utan alla de människor som tog sig tid att förstå grunderna inom området och satte sig ner för att själva bygga hemsida, skulle naturligtvis den tillgängliga informationen vara begränsad. Det var faktiskt främst enskilda entusiaster som drev utvecklingen framåt i begynnelsen. De stora företagen var inte lika snabba med att nappa på den nya kanalen, de såg den inte genast som ett blivande givet för att nå ut till potentiella kunder och redan befintliga sådana. Desto fler privatpersoner började skaffa hemsida via portaler där man kunde få sitt eget utrymme gratis.

Att bygga hemsida i början var inte alldeles enkelt. Man fick sätta sig in i ett helt nytt språk, HTML, och lära sig programmera. En tröskel som förvånansvärt många helt av eget intresse tog sig över. Hundratusentals människor runt om i världen valde att skaffa hemsida, lärde sig koda och bygga hemsidor. Ämnena varierade redan då bortom enskild individs fantasi.

Idag är internet utan tvekan världens största och mest effektiva bibliotek. Aldrig har väl något etablerat sig på så kort tid och som en självklarhet i människans medvetande, som en given del av vardagen. Det tog hundratals år för böcker att bli något gemene man (eller kvinna) fick tillgång till, ha råd med eller ens ha förmågan att läsa. Internet har explosionsartat gjort det möjligt för otroligt många att få ta del av nyheter och kunskapsbanker.

Att skaffa hemsida har aldrig varit enklare, och att bygga en har underlättats avsevärt. Man behöver inte kunna någon kod längre, man behöver inte lära sig språket som ligger i bakgrunden. Med smarta verktyg kan de flesta faktiskt skapa sin unika lilla oas där ute i ettorna och nollornas binära universum. Det har blivit lika lätt att skapa sin hemsida, som det var att bygga med LEGO när man var barn. Och med simplifieringen följer helt nya innovativa sidospår i evolutionen. Blogg, har exempelvis växt sig till en helt egen industri där människor till och med kan leva på sina sidor.