Jämföra – Ha mer fokus än bara kostnaden

Elavtal, räntor, TV-abonnemang, försäkringar… Allt kan jämföras och det bör man även göra för att hålla nere kostnaden. Många tittar just enbart på kostnaden och utgår från detta. Men man bör också komma ihåg att uttrycket ”man får vad man betalar för” ofta stämmer mycket väl.

Att välja rättAv de som vill jämföra lån skulle nog även de flesta säga att kostnaden för lånet är det mest väsentliga.

Med andra ord vilken effektiv ränta man får på lånet. På informationssidan Lånapengarinfo.se – lån står det att ”Generellt bör du välja det alternativ med lägst effektiv ränta om du uppfyller kriterierna”. Det är sant – men det finns även andra saker att tänka på.

Effektiv ränta är viktigt, det är svårt att säga mot detta, men det finns ändå flera faktorer som påverkar val av lån. Här presenteras några:

Amorteringstid: Ett lån på 100.000kr som ska återbetalas på 1 år kan ha samma effektiva ränta som ett lån på 100.000kr som ska återbetalas på 10 år. Men det betyder inte att de är ”lika bra”. I det fall som enbart 1 års amorteringstid erbjuds blir månadskostnaden väldigt hög. Så pass hög att många inte skulle klara av att betala av lånet i tid.

Kan man istället amortera på 10 år blir summan som ska betalas per månad bara en tiondel så stor. En tydlig skillnad som möjliggör att fler kan teckna lånet.

Ett exempel från Wasakredit visar detta:  Om lånet är på 100.000kr och räntan är 6,45% blir månadskostnaden 1.133kr på 10 års tid. Med samma räntesats men amorteringstid på 1 år blir kostnaden för lånet 8.627kr per månad.

Total kostnad: Den totala kostnaden för ett lån är den sammanlagda räntekostnaden för lånet samt de avgifter som betalas under lånetiden. Detta påverkas av ränta, lånesumma och amorteringstid. Ju längre tid som lånet betalas av på desto längre tid kommer ränta att betalas på kvarvarande skuld. Med andra ord blir lånet dyrare. Lång amorteringstid är alltså bra för att få ner månadskostnaden men speglar sig däremot i en högre total kostnad för lånet.

Ränta eller avgifter: För privatpersoner är det bäst att den större delen av lånets totala kostnad är ränta mot att det är avgifter. Detta beror på att räntan är avdragsgill till 30%. På den sammanlagda räntekostnaden får därmed personen tillbaka 30% av kostnaden. Men avdrag får inte ske på de avgifter som betalats.

Ett exempel från ICA-banken visar detta: Den som tecknar ett privatlån hos ICA-banken betalar ingen uppläggningsavgift eller aviavgift. Allt som betalas är ränta. Räntan sätts från 3,70%.  Om en annan bank erbjuder exakt samma effektiv ränta (men där dessa kostnader ingår) blir det billigare i längden att välja ICA-banken. Detta framförallt om lägre summor lånas under kortare tid.

Låneskydd: En del kreditgivare erbjuder låneskydd – andra inte. För de som vill ha denna försäkring kan det vara värt att acceptera en något högre effektiv ränta för att få tillgång till försäkringen. Låneskydd innebär i korthet att man får lånets kostnad betald varje månad om man blir sjukskriven eller arbetslös. Oftast ingår det att hela skulden betalas av om man avlider.

 

Jämför effektiv ränta – men se även på vad du betalar för.