Att köpa ”seniorklocka”

Allt flera väljer att inte ha någon klocka alls då man alltid har mobilen i närheten. Samtidigt har en del äldre personer svårt att hantera en klocka när syn och hörsel försvagas. Det är då det är dags att köpa en seniorklocka – en klocka för äldre personer. Några saker som kännetecknar dessa klockor är:

Tydlig urtavla

Många äldre får problem med synen och behöver därmed ha en klocka med en tydlig urtavla. Detta oavsett om man väljer analog eller digital klocka. Sätt på dig klockan på handleden och kisa. Hur upplever du siffror och visare? Går det att se även när synen blir sämre?

Stor och tydlig digital klocka

Det kan vara en fördel med få men tydliga detaljer. Ett exempel är att det kan vara lättare att urskilja vad klockan är om det bara finns 3, 6, 9 och 12 utmärkta på klockan. Detta istället för 12 nummer som lättare kan ”glida ihop” med grumlig syn.

Klocka med gps?

Det finns barnklockor som är enkla att ringa från samt som har GPS-funktion. Man kan därmed spåra upp var barnen befinner sig via GPS-sändaren. Liknande funktion kan användas om en dement person fortfarande bor hemma. Klockan visar tydligt hur mycket klockan är men ger även en trygghet till anhöriga att de ser om personen lämnat huset eller ”irrat sig iväg”.

Klocka med tal

Är synen riktigt dålig kan en talande klocka vara ett smidigt alternativ. Tryck på klockan och få uppläst för dig vilken dag och tid det är. Här bör man kolla upp att klockan kan tala det språk som är aktuellt. En hel del av dessa talande klockor hanterar flera olika språk.

Få inspiration från hjälpmedelsbutik

I klockbutiker kan man hitta en rad olika modeller och få hjälp av personal att välja. Men det är skillnad på att prata med en säljare och en person som jobbar med hjälpmedel. För att få en klocka som verkligen har fokus på användarvänlighet bör man kontakta en hjälpmedelsbutik. De kommer ställa de relevanta frågorna så att du verkligen får en klocka som möter behoven. Behov som man som anhörig kanske inte ens tänker på men som personal på dessa butiker vet att man behöver förhålla sig till.

Enkla batterier

Välj gärna en klocka där det är enkelt att byta batteri. Alternativt att det är standardbatteri så att klockan enkelt kan lämnas in till en klockbutik för byte av batteri. Det är en av orsakerna till att man kan undvika att köpa klockor på marknader.